Vánoční návštěva modrodomu

Vánoční návštěva modrodomu

Prvňáčci si v rámci výtvarné výchovy zašli na návštěvu do Domu porcelánu s modrou krví, aby si vybarvili ozdobičku z porcelánu. I když jich bylo 27 a sotva se vešli na židličky, chovali se tiše jako myšky a za to si vysloužili pochvalu. Na rozloučenou ještě oběma milým průvodkyním zarecitovali básničku o čertovi. Snad se podařilo ozdobu donést v celku až domů.