Velikonoční workshop

Velikonoční workshop

26. 3. 2024 proběhl na ZŠ Dubí 1 již tradiční Velikonoční workshop. Jednotlivé třídy se proměnily v tvůrčí dílničky, kde si děti pod vedením pedagogů vyrobily a poté odnesly domů výrobky s velikonoční či jarní tematikou.

Velký zájem byl o stanoviště s pomlázkami a mnoho účastníků workshopu si odnášelo právě vlastnoručně vyrobenou pomlázku. Nechybělo ani občerstvení, které s pomocí vyučujících nachystali samotní žáci. Příjemným doplněním odpoledne pak byl kulturní program v podobě tanečního vystoupení kroužku orientálního tance Black Swans a divadelního představení kroužku Funny English.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře, její účastníci odcházeli spokojeni a my se můžeme těšit na další.