Vliv médií – projektový den

Vliv médií – projektový den

28. 11. 2016 se žáci 4. B účastnili projektového dne na téma Vliv médií. Cílem bylo uvědomit si, jak nás ovlivňují noviny, rozhlas, televize a internet a kolik času trávíme jejich sledováním. Děti pracovaly samostatně i ve skupinkách, zjišťovaly informace, diskutovaly a rovněž vytvářely plakáty a návrhy časopisů. Celý den probíhal v příjemné tvůrčí atmosféře.