Vliv médií ve 4. třídě

Vliv médií ve 4. třídě

Tento týden jsme zahájili projektovým dnem na téma VLIV MÉDIÍ. Vše začalo společnou diskuzí o médiích, televizních kanálech i o televizních programech. Následně jsme udělali anketu sledovanosti oblíbených pořadů a zhlédli dětmi tolik oblíbené reklamy. Další částí projektu byla tvorba a prezentace skupinově vyrobeného reklamního letáku. Společně jsem vyhodnotili úspěšnost i spolupráci jednotlivých skupin.