Výlet do Oseka

Výlet do Oseka

Výlet do Oseka

Poslední týden školního roku se žáci 6. B v úterý vypravili na školní výlet do nedalekého Oseka. Počasí bylo krásně letní, a tak po hodince strávené na minigolfu si všichni s chutí užili místní příjemné koupaliště. Výlet se nesl v předprázdninové atmosféře a dětem i jejich pedagogickému doprovodu se líbil.

Mgr. Markéta Vágnerová