Výměna učitelek 1. stupně

Výměna učitelek 1. stupně

Den předávání vysvědčení jsme si na Školním náměstí trochu zpestřili. Třídní učitelky z 1. stupně se během pondělní výuky mezi sebou vystřídaly. Pro žáky si připravily hry a soutěže, díky kterým se více poznali. Poslední hodinu probíhalo předání vysvědčení za 1. pololetí.