Výstava

Výstava

Dnes jsme s dětmi z 1. A navštívili Dům s modrou krví, abychom si prohlédli výstavu návrhů známek ke 130 výročí Moldavské dráhy. Návrhy vypracovaly děti z obou dubských základních škol a spřáte- lené školy v Bannewitz. Prvňáčci si samozřejmě se zájmem prohlédli i výstavní prostory s nádherným porcelánovým nádobím.