Vystoupení v domově důchodců

Vystoupení v domově důchodců

Po dlouhé a neradostné době se otevřely brány pečovatelských domů a my jsme byli požádáni,  abychom přišli s dětmi potěšit babičky a dědečky do domovů pro důchodce v Dubí.

V rekordně krátkém čase jsme připravili pásmo písní a básní. Do příprav se ochotně zapojili žáci od prvních až po 4. třídu. Vystoupení jsme zakončili společným tancem.  Na přání personálu zařízení jsme přidali tanec na píseň Jerusalema, který se jako taneční výzva šířil v posledních měsících po internetu. Na kopečku si s námi sestřičky dokonce zatančily. Ve tvářích klientů jsme viděli radost, kterou jim naše děti přinesly. Děti rozdaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Na oplátku dostaly keramické vážky, které jim budou připomínat, jaké to je, dát druhým radost a pohodu. Už vymýšlíme, čím potěšíme babičky a dědečky na podzim.

Mgr. Soňa Korbová a Mgr. Eva Šístková