Vystoupení v domovech důchodců

Vystoupení v domovech důchodců

K blížícímu se svátku „Den matek“ dělaly děti ze ZŠ Dubí 1 opět radost babičkám, ale i dědečkům v Podkrušnohorských domovech důchodců.

Společně jsme si zazpívali se sborečkem Hvězdičky známé písničky a zhlédli taneční vystoupení orientálního tance Black Swans. V závěru děti popřály maminkám k jejich svátku a rozdaly drobný dárek.