Vystoupení v Podkrušnohorských domovech důchodců

Vystoupení v Podkrušnohorských domovech důchodců

1. prosince dělaly děti ze ZŠ Dubí 1 opět radost babičkám a dědečkům v Podkrušnohorských domovech důchodců, aby svým pásmem  naladily na vánoční adventní čas. S dojetím jsme zhlédli vystoupení skupiny orientálního tance Black Swans a zaposlouchali jsme se do písně od nově vzniklého kroužku ukulele. Závěrem vystoupil sbor Hvězdičky se svým bohatým pěveckým repertoárem.