Z Radejčína pěšky do Dolních Zálezel

Z Radejčína pěšky do Dolních Zálezel

 

Čtvrteční den strávila 3. A poznáváním krás Českého středohoří. Vyrazili jsme vlakem do Radejčína a odtud jsme se vydali pěšky do Dolních Zálezel. Cestou nás čekaly různé zajímavosti jako je rozhledna v Radejčíně s krásným výhledem na Krušné hory, Doerellova vyhlídka s dechberoucím výhledem na Portu Bohemicu, občerstvení v Dubičkách, vyhlídka Mlynářův kříž na Bránu Čech z jiného úhlu a v neposlední řadě Moravanské vodopády. Rozmanitost Ústeckého kraje je nepopsatelná a děti byly z výletu nadšené. V Dolních Zálezlech jsme si ukázali, jaké škody napáchala povodeň v roce 2002 a vydali jsme se zpět do Teplic.