Žáci 9. tříd se stávají skutečnými badateli – půlroční spolupráce z D+

Žáci 9. tříd se stávají skutečnými badateli – půlroční spolupráce z D+

Naše škola je od září 2021 zapojena do projektu Dějepis+, který chce výrazně změnit výuku dějepisu moderních dějin.

Tým didaktiků a historiků vytvořil metodické materiály pro výuku dějepisu – dějin 20. století. Jsou určeny k výraznému posílení badatelské výuky dějepisu tak, aby se žáci učili vědomosti o minulosti zpracovávat jako otevřené a zaujímat k nim vlastní názor, nikoliv je pasivně přebírat jako hotová fakta.

Díky tomu jsme se společně blíže seznámili s problematikou Versaillské mírové smlouvy, totalitními režimy, odbojem a kolaborací za druhé světové války a únorovým převratem roku 1948. Společně se vždy ptáme na spoustu otázek, kriticky myslíme, vytváříme řadu hypotéz či analyzujeme historické prameny. Jinými slovy se učíme historicky myslet. Též jsme se naučili pracovat se vzdělávací aplikací HistoryLab, která je zaměřena právě na práci s historickými prameny.

Společně s kolegyní Markétkou Vágnerovou a našimi žáky každý měsíc vedeme jednu z vybraných historických lekcí a bádáme nad zajímavými historickými událostmi.

Mgr. Adéla Hufová, učitelka dějepisu a lokální koordinátorka D+