Základní škola Dubí 1 se stala pilotní školou pokusného ověřování

Základní škola Dubí 1 se stala pilotní školou pokusného ověřování

V rámci projektu Dějepis+ chceme výuku dějepisu proměnit v moderní a efektivní, směřující k rozvoji klíčových kompetencí. Výuka dějepisu tak nemá být primárně učením faktů, ale žáci mají být vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí nebo shlukem informací a definitivních závěrů.

Celý tento rok budou žáci 9. tříd k dějepisu přistupovat jako badatelé a pomocí kladení otázek, vzdělávacích aplikací pro práci s historickými dokumenty HistoryLab a učebnicí Fraus budou hledat různé odpovědi týkající se právě 20. století.

Na Teplicko-Ústecku vznikla učící se komunita, kterou vede jakožto koordinátorka naše paní učitelka Adéla Hufová.  Společně se zapojenými školami (Dubí, Teplice, Ústí nad Labem, Most, Děčín) se pokusí změnit výuku dějepisu 20. století. Naši školu též v tomto projektu zastupuje paní učitelka Markéta Vágnerová jako zapojený učitel. Žáky pak čeká plno zajímavých lekcí. Seznámí se s historickou učebnicí, aplikací HistoryLab a netradičními ukázkovými hodinami, které vytvořili přední čeští didaktici dějepisu. Dále také bude fungovat tandemová výuka, kde se s kolegy z jiných zapojených škol budeme navzájem inspirovat a motivovat k tomu, aby děti výuka dějepisu bavila. Kromě jiného žáky čeká několik zajímavých exkurzí.

Cílem projektu je prvotně u žáků rozvíjet historické myšlení formou badatelské výuky, druhotně vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize RVP a nastavení budoucího fungování metodických kabinetů.

 

                                                                                                                      Mgr. Adéla Hufová

Pozn. foto první schůzky učící se komunity v Židovské obci Teplice.