Záložky do knih

Záložky do knih

„Záložka do knihy spojuje školy = Záložka do knihy spája školy“, tak se jmenuje 13. ročník česko-slovenského projektu, jehož cílem bylo navázat kontakty mezi českými a slovenskými základními školami. Současně také podpořit čtení prostřednictvím výměny záložek do knih, které žáci mohli vyrobit libovolnou technikou.

Do projektu jsme se zapojili kvůli krásné myšlence a poslání. Naší partnerskou školou byla vybrána Základní škola Dlhé Pole u Žiliny. Navzájem jsme  zaslali záložky, fotografie třídních kolektivů, informace o našich školách a městech. Žáci ze Slovenska nám napsali i několik dopisů, na které budeme reagovat.

Naše děti byly projektem nadšené. S chutí a zábavou tvořily záložky. Určitě jde o formu, jak dětem ukázat, že čtení je stále aktuální, a dokonce číst s krásnou záložkou je i lákavé. Jsme na počátku nového přátelství. Přestože jde o jiný jazyk,  těšíme se na další  spolupráci.

Poděkování patří i Městskému úřadu Dubí, které poskytlo propagační materiál o našem městě. Stal se součástí zásilky do Základní školy Dlhé Pole.