Zpravodajství a náš svět

Zpravodajství a náš svět

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 proběhl v 8. třídě projektový den „Zpravodajství a náš svět“, který byl zaměřen na mediální výchovu. Žáci pracovali ve skupinách, diskutovali o roli médií ve společnosti, seznámili se s denním tiskem i s audiovizuální podobou zpravodajství.

Nečekaným překvapením bylo, když do třídy vtrhli dva fiktivní lupiči. Na tento sehraný počin pak děti měly napsat krátkou zprávu. Společně jsme si pak ukázali, jak nedůvěryhodným zdrojem média mohou být a seznámili jsme se též s pojmem „fake news“.

V závěru projektového dne si žáci ve skupinách zahráli na redakci a tvořili své vlastní noviny a reklamní spoty. Celý den se nesl v zábavném a tvořivém duchu.

Mgr. Adéla Hufová