NPO – Digitalizujeme školu

Prevence digitální propasti

Cílem tohoto projektu, do kterého je naše škola zapojena, je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům včetně těch, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Účelem je pořízení mobilních zařízení (notebooků) včetně příslušenství k zapůjčení potřebným žákům.

Z této výzvy jsme pořídili 20 notebooků pro zapůjčení žákům.


Digitální učební pomůcky

Výzva z Národního plánu obnovy

Cílem této výzvy je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Z této výzvy pořizujeme např. hvězdářský dalekohled, Go-Pro kamery, digitální zrcadlovku, chytré hodinky a další digitální pomůcky.

Leták MŠMT: NPO: DIGITALIZUJEME ŠKOLU (PDF)

NPO - Digitalizujeme školu