Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy
Ředitel školy Mgr. Bc. Jan Holub
Zástupkyně ředitele Mgr. Hana Dubnová
Oblast výchovného poradenství
Výchovný poradce Mgr. Hana Dubnová
Metodik prevence
1. stupeň Mgr. Jana Klímová
2. stupeň Mgr. Šárka Walterová
Třídní učitelé
1. A třída Bc. Veronika Karnoubová
1. B třída Mgr. Kateřina Simandlová
2. A třída Mgr. Věra Eisnerová
2. B třída Mgr. Jana Klímová
3. A třída Mgr. Jitka Jägerová
4. A třída Mgr. Soňa Korbová
4. B třída Mgr. Iveta Vlaháčová
5. A třída Mgr. Eva Šístková
6. A třída Mgr. Stanislav Fišer
7. A třída Mgr. Kristina Illéšová
7. B třída Mgr. Šárka Walterová
8. A třída Mgr. Michaela Jindrová
8. B třída Mgr. Eva Bartůňková
9. A třída Mgr. Lenka Šlechtová
Netřídní učitelé
  Ing. Martina Blahoutová
  MgA. Julie Feixová
  Mgr. Jakub Matys
  Mgr. Monika Beer
  Mgr. Markéta Vágnerová
  Radka Palečková
   
Asistent pedagoga
1. A třída Barbora Housková
2. A třída Nataša Husáková
2. B třída Andrea Vandlíčková
3. A třída Marcela Smolíková
4. A třída Vladimíra Šimonková
4. B třída Ivana Sanitriková
5. A třída Věra Večeřová
6. A třída Šárka Kubátová
7. B třída Mgr. Šárka Kozáková
8. B třída Jitka Andrtová
9. A třída Ivana Taylor
Školní družina
  Kateřina Kubánková
  Iveta Petrová
  Hana Durneková
  Věra Večeřová