Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy
Ředitel školy Mgr. Bc. Jan Holub
Zástupkyně ředitele Mgr. Hana Dubnová
Oblast výchovného poradenství
Výchovný poradce Mgr. Hana Dubnová
Metodik prevence
1. stupeň Mgr. Soňa Korbová
2. stupeň Mgr. Šárka Walterová
Třídní učitelé
1. A třída Mgr. Věra Eisnerová
1. B třída Mgr. Jana Klímová
2. A třída Mgr. Jitka Jägerová
3. A třída Mgr. Soňa Korbová
3. B třída Mgr. Kateřina Simandlová
4. A třída Mgr. Eva Šístková
5. A třída Mgr. Michaela Housková
5. B třída Mgr. Iveta Vlaháčová
6. A třída Mgr. Kristina Illéšová
6. B třída Mgr. Šárka Walterová
7. A třída Mgr. Michaela Jindrová
7. B třída Mgr. Eva Bartůňková
8. A třída Mgr. Adéla Hufová
9. B třída Mgr. Jakub Matys
Netřídní učitelé
  Ing. Martina Blahoutová
  MgA. Julie Feixová
  Mgr. Stanislav Fišer
  Mgr. Lenka Šlechtová
  Mgr. Markéta Vágnerová
  Radka Palečková
  Pavel Votický
Asistent pedagoga
1. A třída Nataša Husáková
1. B třída Ivana Sanitriková
2. A třída Kateřina Kubánková
3. A třída Andrea Vandlíčková
3. B třída Karolína Příplatová
4. A třída Věra Večeřová
5. B třída  
6. A třída Mgr. Taťána Fialová
7. A třída Šárka Kubátová
7. B třída Jitka Andrtová
8. A třída Ivana Taylor
Školní družina
  Veronika Mráčková
  Iveta Petrová
  Hana Durneková
  Kateřina Kubánková