Historie školy Školní náměstí

Historie školy Školní náměstíHistorie naší školy se datuje od roku 1852 – jak dokládá kronika Chronik der Volkssschule in Eichwald. Z názvu vyplývá, že se tu nacházela německá škola. Byla v budově dnešní školy na Školním náměstí. Poslední informace jsou datovány rokem 1937. Od roku 1919 dala německá škola k dispozici 2 třídy pro české žáky.

V kronice České školy státní v Dubí ze školního roku 1919–20 se píše:

Dubí, Eichwald má jméno asi od okolních lesů s četnými dubinami. Osada vznikla z několika mlýnů a vodních pil na severozápadě od Teplic na horním toku bystřiny Flossbachu (srovnej se jmény osad na ní Bystřice, Bystřany německy Wistritz, Wisterschan). Údolí vniká hluboko do hor Krušných. Chráněno je se tří stran výběžky hor jako hřbety a kopci proti chladným větrům, přístupno toliko teplým větrům jižním. Proto se Dubí horní stalo lázeňským místem (vzduch a studená voda). Elektrická dráha umožňuje hostům z Teplice (ponejvíce židé) časté vyjížďky do zdejších rozlehlých lesů.

Po celá desetiletí bylo požadováno zřízení samostatné české školy. Výnosem zemské školní rady v Praze č. 76526 ze dne 23. 8. 1919 dle §4 zák. ze 3. 4. 1919 č. 189 sb. z a n. svoleno zřízení české veřejné obecné školy dvoutřídní v Dubí u Teplic.

Komisionální zřízení provedeno za přítomnosti zástupce z. š. tajemníka Ú. M. Šk. Václava Dvořáka, zástupce rodičů Jana Křivánka, úředníka skláře a Jana Leadera, řídícího učitele na matiční škole v Běhánkách. Ač Dubí prohlašováno za německou obec, docházelo již v dřívějších letech až 40 dětí z Dubí do matiční školy v Běhánkách. Škola zatímně umístěna v budově německé školy a vykázány jí 2 třídy v přízemí na sz. jako učebny a podkrovní světnička nad II. patrem jako kabinet.

Historie školy Školní náměstí

Jak se k nám dostanete: en.mapy.cz/s/jovarehoje