Historie Střední 120

Pozorecká škola byla založena v roce 1878. Pozdější ZŠ Dubí 3, která sídlila zde a byla v roce 2004 díky úbytku žáků zrušena.

Opětovně otevřena a připojena k ZŠ Dubí 1 byla budova Střední 120 v pololetí školního roku 2008/2009 z důvodu rozšíření výuky ve třídách s LMP.

Nyní škola prochází postupnou rekonstrukcí, byla již vyměněna okna a vymalován interiér. V současné době slouží žákům prvního stupně.