Přehled kroužků v školním roce 2022/2023
název termín určeno vedoucí
Kroužek na všechny strany

1x za 14 dní 

pondělí: 13.00 -14.30

1. A, 1. B, 2. A

 

Mgr. J. Klímová

I. Sanitriková

Hráči pondělí: 14.00 -14.50  1. A, 1. B, 2. A N. Husáková
Pohybové aktivity

1x za 14 dní

čtvrtek: 14 -15.30

2. A K. Kubánková
Vaření

1x za 14 dní

úterý: 13.15 – 14.45 

4. A V. Večeřová
Orientální břišní tance úterý: 14.10 – 15.00 4. – 6. třída Mgr. M. Vágnerová
Discgolf čtvrtek 14.10 – 15.10 dle zájmu P. Votický
Malování a tvoření pondělí 12.40 – 13.30 5. B Mgr. I. Vlaháčová
Funny English úterý 14.00 -15.00 3. – 5. třída Mgr. L. Šlechtová
Keramika pondělí 14.00 – 15.30 6. – 9. třída MgA. J. Feixová