Metodik prevence pro II. stupeň

Bc. Šárka Walterová

Konzultační hodiny:

 • středa 7.40 – 8.40 (pro žáky i rodiče)
 • pro rodiče – po telefonické domluvě kdykoliv
 • E-mail: sarka.walterova@zsdubi1.cz

Úkoly metodika prevence

 • vypracovává na škole školní MPP
 • monitoruje výskyt RCH ve škole
 • organizuje akce, které zajišťují prevenci výskytu RCH
 • navrhuje řešení problémů spojených s výskytem RCH na škole
 • doporučuje další kroky při výskytu RCH na škole – spolupráce s vedením, třídními učiteli a ostatními pedagogy
 • spolupracuje s institucemi, které nabízejí odbornou pomoc
 • snaží se získat finanční prostředky na realizaci preventivních aktivit (granty, projekty)
 • navrhuje a organizuje další vzdělávání pedagogů v oblasti RCH
 • spolupracuje s rodiči – osvěta, konzultace, doporučení

Pokud se vyskytne ve škole nějaký problém, nebojte se na metodika prevence obrátit. Také je možnost využít schránku bezpečí, kam můžete vložit vzkaz v písemné podobě. Schránka bezpečí je dvakrát v týdnu vybírána.