Výchovný poradce

Výchovný poradce zajišťuje:

 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • šetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně
 • tvorbu a realizaci individuálních vzdělávacích plánů
 • pomoc žákům při potížích s učením
 • konzultační a poradenskou činnost
 • Konzultační hodiny výchovné poradkyně – každé úterý od 7.00 – 8.00 hodin nebo po domluvě

Kariérové poradenství (Mgr. Markéta Vágnerová)

 • návštěvy žáků v Informačním a poradenském středisku Úřadu
  práce v Teplicích
 • testování profesní orientace žáků
 • zprostředkování informací o možnostech dalšího vzdělávání či
  profesního uplatnění žákům a jejich zákonným zástupcům (v posledních
  ročnících ZŠ, resp. v páté třídě při plánovaném přestupu na
  víceleté gymnázium)
 • rady týkající se výběru povolání
 • informace o přijímacím řízení na střední školy
 • poskytnutí přihlášek na střední školu včetně pokynů k jejich
  vyplnění
 • kontrolu vyplněných přihlášek ke studiu
 • individuální konzultace s žáky i zákonnými zástupci žáků