Školní družina při ZŠ Dubí 1

Školní družina ZŠ Dubí 1

Adresa:

 • 1., 2. a 4. oddělení
  ul. Tovární č. 364
  tel. 417 717 997
 • 3. oddělení – Školní náměstí 86
  tel. 775 775 939

PROVOZ:

 • ráno od 6:00 – 7:40 (dle začátku vyučování)
 • odpoledne od 11:40 – 16:30 po celý rok

UMÍSTĚNÍ:
přízemí školní budovy

Školní družina je rozdělena na 4 oddělení:

 • 1.odd. – vychovatelka Kateřina Kubánková
 • 2.odd. – vychovatelka Iveta Petrová
 • 3.odd. – vychovatelka Hana Durneková
 • 4.odd. – vychovatelka Věra Večeřová

Zájmová, výchovně – vzdělávací činnost je uskutečňována pod vedením kvalifikovaných vychovatelek. Při realizaci všech činností je dbáno na správný a zdravý režim, upevňování hygienických a společenských návyků, hravou formou rozšiřujeme všeobecné znalosti, podněcujeme a respektujeme zájmy dětí.

INFORMAČNÍ BODY PRO RODIČE:

 1. Do ŠD se děti přijímají pouze do 7:30h potom již počkají na otevření budovy.
 2. Předávání dětí přihlášených do ŠD vychovatelkami učitelkám a naopak je zajištěno.
 3. Vyzvedávání žáků: zákonní zástupci si mohou vyzvednout své dítě od 12:30 do 13:30 a potom až od 15:00. Jestliže si budou chtít výjimečně rodiče vyzvednout dítě jinak, jsou povinni toto den předem oznámit.
 4. Rodiče jsou povinni si sami zajistit placení obědů ve školní jídelně a pokud možno, informují paní vedoucí jídelny o volbě ze dvou obědů.
 5. Děti by měly být vybaveny náhradním oblečením – podepsaným!
 6. Děti smí být vyzvedávány rodiči a příbuznými uvedenými na zápisním lístku v udaný čas, změna odchodu jen písemně, zejména při samostatném odchodu dětí.
 7. Při ranním provozu budou děti spojovány od 6:00 do7:40 a odpoledne od 15:15 (platí pro I., II. a IV. odd.), rodiče si je mohou vyzvedávat v tuto dobu v odd.ŠD, které bude uvedeno na zvonku.
 8. Třetí oddělení školní družiny v budově Školní náměstí 86 má samostatný ranní i odpolední režim.
 9. Úplata za ŠD je 200Kč za měsíc. Úplata se bude hradit převodem na účet.

Školní družina je plně v provozu od 04. 09. 2023