Školní jídelna

Školní jídelna

Seznam alergenů (PDF)

Žáci mohou využívat služeb školní jídelny, která se nachází v Krušnohorské ulici.

Vedoucí školní jídelny

Lenka Machalová
Telefon: 417 717 998
728 975 742 (vedoucí školní jídelny)

Kuchařky

A. Čubová, M. Fischerová, I. Procházková

Řád školní jídelny (PDF)

Výdej obědů

od 11.00 do 11.45 hodin pro cizí strávníky, KAŽDÝ PÁTEK od 11.00 do 11.30 hodin od 11.45 do 14 hodin

Placení obědů

  • bankovním převodem na číslo účtu: 2401339530/2010
  • hotově u paní vedoucí ŠJ
  • stravné se vybírá
V pondělí 7.00 – 09.00 12.30 – 18.00
V úterý až pátek 7.00 – 09.00 12.30 – 14.30

Přihlášení nebo odhlášení obědů

Přihlašování a odhlašování lze provádět na telefonním čísle 417 717 998; 728 975 742 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny a to nejpozději do 14 hodin na následující den nebo přes webovou aplikaci

Cena obědů

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do věkových skupin. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Cena stravenek s platností od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, vážení strávníci, vzhledem k růstu cen potravin a energií se od 01. 09. 2022 zvyšuje stravné.

Děti 6 – 10 let 30
Děti 11 – 14 let 32
Děti 15 let a více 38
Cizí strávníci 70