Školní jídelna

Školní jídelna

Seznam alergenů (PDF)

Žáci mohou využívat služeb školní jídelny, která se nachází v Krušnohorské ulici.

Vedoucí školní jídelny

Lenka Machalová
Telefon: 417 717 998
728 975 742 (vedoucí školní jídelny)

Kuchařky

A. Čubová, M. Fischerová, I. Procházková

Řád školní jídelny (PDF)

Výdej obědů

od 11.15 do 11.45 hodin pro cizí strávníky, KAŽDÝ PÁTEK od 11.00 do 11.30 hodin od 11.45 do 14 hodin

Placení obědů

  • bankovním převodem na číslo účtu: 2401339530/2010
  • hotově u paní vedoucí ŠJ
  • stravné se vybírá

PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCÍ od 6.30 do 9. 00 hodin a od 12.00 do 17 hodin v pondělí od 6.30 do 9.00 hodin a od 12.00 do 16.00 hodin, úterý až pátek od 6.30 do 9.00 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin u vedoucí školní jídelny

Přihlášení nebo odhlášení obědů

Přihlašování a odhlašování lze provádět na telefonním čísle 417 717 998; 728 975 742 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny a to nejpozději do 14 hodin na následující den nebo přes webovou aplikaci

Cena obědu

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do věkových skupin. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Cena stravenek s platností od 01. 09. 2020

  • děti 6 – 10 let 26,– Kč
  • děti 11 – 14 let 28,– Kč
  • děti 15 a více 32,– Kč
  • cizí strávníci 55,– Kč