Třída 6. A

Třídní učitelka: Mgr. Kristína Illéšová
Asistentka: Mgr. Taťána Fialová

Třída 6. A

 

CHLÁDEK Ondřej
CIHLÁŘOVÁ Michaela 
CHVÁTALOVÁ Kristýna

ČÁBELKOVÁ Anna
DANČOVÁ Nicol 
KOROTAJ Dean 
HLOUŠKOVÁ Klára 
KUBÁSEK Karel 
JELÍNKOVÁ Jitka 
KULHAN Tobiáš
MALÁROVÁ Melissa 
MALÁR Milan  
ROUTNEROVÁ Marie Magdalena 
SIROVÁ Pavla 
SLACHOVÁ Anežka 
TOMÁŠ Samuel  
SMOLIGOVÁ Liana 
TRPKA Jiří  
ŠANTOROVÁ Tereza 
VÁGNER Petr
TOMÁŠOVÁ Aurora  
ZÁHOŘÍKOVÁ Kateřina 
DORKA Marya